Меню

Зразковий художній колектив Гурток літератури та публіцистики «ДІАЛОГ»

 

керівник Лебідь Яна Володимирівна

 

колектив у FacebookInstagram

 
ТЕКСТ, ЗВУК, КАДР або ЛІТЕРАТУРА, ПУБЛІЦИСТИКА, МЕДІА – складові, на які орієнтована робота гуртка
 

Гурток літератури та публіцистики «Діалог» створено в 2007 році. У Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді гурток діє з 2010 року. У 2017 році гурток отримав почесне звання «Зразковий художній колектив».

У ньому навчається 30 вихованців. Діти віком від 10 до 18 років реалізують свій творчий потенціал, демонструють літературні та медійні надбання, збагачують свій внутрішній світ і розширюють коло знайомств в осередку інтелектуальної еліти міста та області.

Формування в учнів глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності є однією з основних передумов становлення та розвитку творчої особистості.

Кожна людина намагається досягти вершин професіоналізму у сфері своєї діяльності. Професіоналізм передбачає оволодіння майстерністю, тобто досягненням такого рівня досконалості, який дозволяє найбільш повно виконувати конкретні функції в конкретній сфері громадської діяльності. Виділяють два складники професіоналізму: спеціальні знання і практичні навички. Саме ними повинен володіти той, хто в майбутньому хотів би пов’язати своє життя з літературною та журналістською діяльністю.

Керівник гуртка – Лебідь Яна Володимирівна.

 
Різновиди діяльності

Діяльність гуртка передбачає участь у конкурсах різних рівнів, творчі зустрічі, інтерв’ювання, випуски власних книг (поезія, проза), їх презентація, літературно-публіцистського альманаху «Потяг», молодіжного глянцевого журналу «Look», знімання та монтаж репортажів та сюжетів про культурні заходи в місті, буктрейлери та видання гуртка, програми, відеоролики на цікаву тематику для молоді, публікації власних матеріалів (поезія, проза, публіцистика) на сторінках друкованих видань та сайтах.

 
Навчальна програма

Мета навчальної програми: формувати компетентності особистості в процесі навчальної й творчої діяльності вихованців у галузях літератури, журналістики (публіцистики) та медіа.

Особливість навчальної програми полягає в тому, що в ній поєднано літературний, публіцистський та медійний напрями розвитку творчих здібностей вихованців. Публіцистика як різновид газетної журналістики тісно перетинаються з літературною творчістю, а медіа є невід’ємною частиною життя кожної сучасної людини є кінцевою ланкою реалізації художньо-публіцистської творчості в програмі гуртка. Поєднання цих трьох напрямів дає можливість для ширшого розвитку та подальшого застосування творчих умінь дітей.

Навчальна програма гуртка визнана кращою в Україні серед програм гуртків даного напрямку діяльності згідно Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури. Вона побудована на основі особистісно зорієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів, спрямована на формування у вихованців системного та масштабного мислення, засвоєння норм грамотності й культури мовлення, літературознавчої, журналістської та медійної термінології, аналітичного погляду на проблеми сьогодення і стан культури в цілому.

 
Теги: