Меню

Запобігання проявам корупції

Корупція є не стільки кримінологічною та правовою проблемою, скільки соціально-політичною. Вона містить у собі величезну руйнівну сипу як для правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з цим явищем, так, і для держави в цілому.

У правовому відношенні корупція становить сукупність різних за характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупційних діянь, інших правопорушень (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етики поведінки посадових осіб, пов'язаних із вчиненням цих діянь.

Важливим моментом у боротьбі з корупцією є і освіта, обізнаність громадян щодо своїх прав отримувати блага, не даючи хабарів.

 
Нормативно-правова база щодо запобігання проявам корупції  
 
Конституція України 
 
Міжнародні акти 
 
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS-191) ратифікований Законом України № 253-V від 18.10.2006
 
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією №2476-IV від 01.01.2006
 
Конвенція Організації Об'єднаних націй проти корупції №251-V від 01.01.2010
 
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №252-V від 01.03.2010
 
 
Закони України
 
Кодекс України про адміністративні правопорушення
 
Кримінальний кодес України
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»
 
Закон України «Про запобігання корупції»
 
Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
 
Закон України «Про Національне антикоруційне бюро України»
 
 
Укази Президента України
 
Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»
 
Указ Президента України від 15.05.2015 № 272/2015 «Питання Ради громаського контролю при Національному антикорупційному бюро України»
 
 
Постанови Кабінету Міністрів України
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»
 
 
Накази Міністерств
 
«Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43
 
Наказ Міністерства юстиції України від 11.02.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»
 
Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»
 
 
Роз’яснення,  методичні рекомендації Національного агенства з питань запобігання корупції
 
Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб від 14.07.2016 № 2 
 
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю від 11.08.2016 № 3
 
Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів
 
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції від 13.07.2017 № 317
 
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами).
 
 
 

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, в межах повноважень, співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» і стосуються галузі освіти.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Повідомлення про виявлене корупційне правопорушення працівниками ОЦЕВУМу можна подати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції БОЖЕНКУ Михайлу Івановичу (наказ про визначення) особисто, або через телефонну лінію (0532) 56-23-44 чи на e-mail: pocevum@gmail.com

Режим роботи телефонної лінії: понеділок - четвер: з 9-ї год. до 17 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год. з щоденною перервою з 12 год. до 13 год.

 

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

• факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» особами, визначеними у статті 3 Закону

• порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачених статтею 23 Закону;

• запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

• порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачених статтею 27 Закону;

• порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачених статтею 25 Закону;

• недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

• порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції.

 

УВАГА!

Повідомлення підлягають розгляду тільки за наявності таких реквізитів:

1) прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посади та місця роботи;

2) тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;

3) прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту ОЦЕВУМу, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції». Так, анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.