Меню

Гурток технічного дизайну «MOKOSHA»

 

керівник Царінна Марина Вікторівна

 

колектив у Facebook

 
«Правильно навчає той – хто навчає цікаво»
А. Енштейн
 

Гурток технічного дизайну «Mokosha» засновано в березні 2019 року. На сьогоднішній день в ньому навчається 15 дітей. Діти беруть участь в конкурсах та районних виставках, організованих громадою.

Керівник гуртка Царінна Марина Вікторівна – у 2010 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

Програма гуртка спрямована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу і включає елементарні відомості з малювання, креслення, математики, природознавства, фізики, розкриваючи питання історії мистецтва.

Мета програми – формування компетентностей особистості у процесі технічного дизайну.

  • Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей:
  • пізнавальна: оволодіння основними поняттями та знаннями певного намряму, особливостями відповідного профілю;
  • практична: навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти практично використовувати набуті знання, уміння та навички;
  • творча: забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви та фантазії, сприймання визначного індивідуального стилю роботи;
  • соціальна: розвиток позитивних якостей особистості, працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності виховувати шанобливе ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей та української культури.
 
Теги: